JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
OBCHODNÍ PRÁVO

Právo obchodních společností
· zakládání obchodních společností, družstev a dalších druhů právnických osob
· fúze a změny právních forem obchodních společností
· organizace a řízení valných hromad
· poradenství v záležitostech ochrany práv většinových a menšinových společníků
· zvyšování a snižování základního kapitálu
· akvizice společností v souvislosti s převody obchodních podílů a akcií
· právní poradenství v souvislosti s prováděním daňových optimalizací
· právní a organizační poradenství
· právní audity společností

Správa pohledávek
· vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
· vymáhání pohledávek soudní cestou
· plánování snížení rizik vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti

Obchodněprávní smlouvy a další oblasti obchodního práva
· příprava obchodních smluv a firemních smluvních vzorů
· stanoviska ve sporných obchodněprávních případech
· narovnání problémů založených chybnými smluvními dokumenty
· zastupování v řízení před soudy a rozhodci
· právo nekalé soutěže
· právní aspekty používání internetu a doménových jmen

 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar