JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
TRESTNÍ PRÁVO

· zastupování poškozeného v trestním řízení
· zastupování v přípravném řízení a v řízení před soudy
· problematika sebeobrany v trestním právu
· trestné činy hospodářské a majetkové
· trestněprávní dopady dopravních nehod


 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar