JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
OBČANSKÉ PRÁVO

· příprava občanskoprávních smluv
· převody nemovitostí
· zastupování v řízení před katastrálními úřady
· zajišťovací instituty, zástavní práva
· vymáhání pohledávek
· zastupování v řízení před soudy
· ochrana osobnosti
· zastupování podle tiskového zákona


 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar