JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
OBCHODNÍ PRÁVO
poskytujeme služby
jak v oblasti českého,
tak i mezinárodního
obchodního práva
PRACOVNÍ PRÁVO
příprava vzorů na míru,
konzultace pro zaměstnavatele,
právní poradenství,
zastupování před soudy
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
zastupování žalobců
i žalovaných v Česku,
i při mezinárodních
arbitrážích
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
v soudních řízeních
i mimosoudní cestou
s důrazem na rychlost
a účinnost
. . . .
OBČANSKÉ PRÁVO
převody nemovitostí,
příprava smluv,
zastupování před soudy
a další
RODINNÉ PRÁVO
tzv. rozvody dohodou,
zastupování před soudy,
výživné na děti,
a jiné
TRESTNÍ PRÁVO
problematika sebeobrany,
konzultace v oblasti předcházení
hospodářským trestným činům,
dopravní nehody
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
zastupování před Úřadem
pro ochranu hospodářské
soutěže, konzultace,
preventivní opatření
 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar