JUDr. Petr Pospíšil
advokátní kancelář

BRNO

Kalvodova 1
602 00 Brno


ROZHODCOVSKÁ
ČINNOST

ENGLISH VERSION

Introduction
Legal services
Portfolios
Map
Contact
x
.
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

· vedení složitých obchodněprávních sporů před soudy všech stupňů, Nejvyšší soud nevyjímaje, a to včetně sporů o pohledávky vysoké hodnoty, např. z výstavby investičních celků a to i v zahraničí, složitých či nestandardních smluv o dílo (např. dodávky technologií a výrobních celků, developerská výstavba, výstavba továrních hal a skladovacích center)
· soudní vymáhání pohledávek z obchodních smluv kupních a jim blízkých innominátních smluv o dodávkách i z jakýchkoli jiných smluv
· obecně řešení problematiky pohledávek po lhůtě splatnosti
· vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
· plánování snížení rizik vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti
· příprava vyspělých smluvních vzorů v oblasti zajištění pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po splatnosti


 Aktualizace 22.3.2021 Designed By: Misankar